Thùng kín xe tải Hino


Chuyên dùng chở hàng hóa khô. Thường được sử dụng các chất liệu chất liệu Tôn, Inox, Composite, Nhôm để sản xuất các loại thùng này. Sản phẩm thùng xe tải kín được các kỹ sư thiết kế dựa trên nền tảng cơ bản của các nhà sản xuất  thùng xe.Việc chọn lựa vật liệu sản xuất để kết hợp ứng dụng vào trong thiết kế thùng xe là điều quan trọng, nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Đặc tính cách nhiệt, có khả năng tải cao và chịu được lực tác động trong thời gian dài, không gây ành hưởng tới vật  chuyên chở. Có khả năng tải cao và chịu được lực tác động trong thời gian dài.

Kích thước thùng:

  • Model WU352L xe 3,5 tấn thùng có kích thước (5.100 x 1850 x 1850)mm
  • Model XZU650L xe 1,9 tấn thùng có kích thước (4.500 x 1.720 x 1.780)mm
  • Model XZU720L xe 3,5 tấn thùng có kích thước (5.200 x 2.020 x 1.880)mm
  • Model FG xe 9,4 tấn thùng có kích thước (7.300 x 2.350 x 2.250)mm

 

THÙNG LỬNG THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÙNG MUI BẠT THÙNG XE CHUYÊN DÙNG
Xe 6,2 Tấn – FC9JLSW Xe 4,7 Tấn – WU342L – Thùng Kín Xe 9 Tấn –  FG8JPSL Bồn xăng dầu – WU342L-NKMTJD3
Xe 9 Tấn – FG8JPSB-TV1 Xe 6,2 Tấn – FC9JLSW Xe 6,2 Tấn – FC9JJSW Xe 5 Tấn – WU342L
Xe 9 Tấn – FG8JPSL Xe 9 Tấn – FG8JPSB-TV1 Xe 6,2 Tấn- FC9JLSW Ép rác – FC9JESW
Xe 16 Tấn – FL8JTSA  Xe 9 Tân – FG8JPSL Xe 9 Tấn – FGSJPSB Ép rác – WU342L-NKMRHD3
Xe 16 Tấn – FL8JTSL  Xe 3,9 Tấn – WU352L-NKMRJD3 Xe 16 Tấn- FL8JTSA Tải cẩu – XZU720L-HKFRL3
Xe 16 Tấn – FM8JNSA  Xe 1,9 Tấn – XZU650L-HBMMK3 Xe 16 Tấn – FL8JTSL Tải cẩu 16 Tấn – FL8JTSA
Xe 5 Tấn – WU342L-NKMTJD3  Xe 3,7 Tấn – XZU720 Xe 3,5 Tấn – WU352L – NKMQHD3 Xe 4,9 Tấn – XZU730L-HKFTL3
Xe 3,5 Tấn – WU352L-NKMQHD3  Xe 3,5 Tấn – XZU720L – Đông Lạnh Xe 4,9 Tấn – XZU 730  
Xe 4,5 Tấn – WU352L-NKMRJD3  Xe 4,6 Tấn – XZU730 – Thùng Bảo Ôn Xe 3,7 Tấn – XZU720L-HKFRL3  
Xe 1,9 Tấn – XZU650L-HBMMK3   Xe 16 Tấn – Mui bạt Nhôm – FL8JTSA  
Xe 4,2 Tấn – XZU720L-HKFRL3    Xe 16 Tấn – Mui bạt Nhôm – FL8JTSL  
Phản hồi từ Facebook