Hình ảnh Thùng xe tải ben

Thùng xe tải ben

Tổng tải trọng (KG):
Tải trọng (KG):
KT tổng thể (mm):
KT Lọt lòng (mm):
Thể tích (m3):
Share Button

Chi tiết Thùng xe tải ben

Thùng xe chuyên vận chuyển các loại hàng hóa vật liệu xây dựng, Cát, Đá, Gạch men, than,…, trong công trường nơi khai khoáng hoặc kho nguyên vật liệu. với đặc điểm vận chuyển khối lượng lớn hiệu xuất làm việc cao. được sử dụng rộng rãi cho nhiều công trình. Với chất liệu sản xuất thùng xe có thép cacbon, thép không rỉ độ dày thép 5mm- 20mm tùy thuộc vào lựa chọn của khách hàng.

Thùng xe ben được lắp ráp trên các nền xe:

  • Model XZU720 xe 4,5 tấn thùng có kích thước (3.815 x 1.915 x 500)mm
  • Model FC xe 6,4 tấn thùng có kích thước (3.400 x 1.900 x 500) mm
  • Model FG xe 9,4 tấn thùng có kích thước (5.700 x 2.500 x 2.550) mm
  • Model FM xe 16 tấn thùng có kích thước (5.800 x 2.100 x 600) mm

THÙNG XE

THÙNG LỬNG THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÙNG MUI BẠT THÙNG XE CHUYÊN DÙNG
Xe 6,2 Tấn – FC9JLSW Xe 4,7 Tấn – WU342L – Thùng Kín Xe 9 Tấn –  FG8JPSL Bồn xăng dầu – WU342L-NKMTJD3
Xe 9 Tấn – FG8JPSB-TV1 Xe 6,2 Tấn – FC9JLSW Xe 6,2 Tấn – FC9JJSW Xe 5 Tấn – WU342L
Xe 9 Tấn – FG8JPSL Xe 9 Tấn – FG8JPSB-TV1 Xe 6,2 Tấn- FC9JLSW Ép rác – FC9JESW
Xe 16 Tấn – FL8JTSA  Xe 9 Tân – FG8JPSL Xe 9 Tấn – FGSJPSB Ép rác – WU342L-NKMRHD3
Xe 16 Tấn – FL8JTSL  Xe 3,9 Tấn – WU352L-NKMRJD3 Xe 16 Tấn- FL8JTSA Tải cẩu – XZU720L-HKFRL3
Xe 16 Tấn – FM8JNSA  Xe 1,9 Tấn – XZU650L-HBMMK3 Xe 16 Tấn – FL8JTSL Tải cẩu 16 Tấn – FL8JTSA
Xe 5 Tấn – WU342L-NKMTJD3  Xe 3,7 Tấn – XZU720 Xe 3,5 Tấn – WU352L – NKMQHD3 Xe 4,9 Tấn – XZU730L-HKFTL3
Xe 3,5 Tấn – WU352L-NKMQHD3 Xe 3,5 Tấn – XZU720L – Đông Lạnh Xe 4,9 Tấn – XZU 730  
Xe 4,5 Tấn – WU352L-NKMRJD3  Xe 4,6 Tấn – XZU730 – Thùng Bảo Ôn Xe 3,7 Tấn – XZU720L-HKFRL3  
Xe 1,9 Tấn – XZU650L-HBMMK3   Xe 16 Tấn – Mui bạt Nhôm – FL8JTSA  
Xe 4,2 Tấn – XZU720L-HKFRL3    Xe 16 Tấn – Mui bạt Nhôm – FL8JTSL  

 

 

Phản hồi từ Facebook