Hình ảnh Thùng xe tải ép rác

Thùng xe tải ép rác

Tổng tải trọng (KG):
Tải trọng (KG):
KT tổng thể (mm):
KT Lọt lòng (mm):
Thể tích (m3):
Share Button

Chi tiết Thùng xe tải ép rác

Nhằm phục vụ cho nhu cầu công ích, làm sạch đẹp thành phố, thùng xe ép rác do Đại Phát Tín đóng mới đáp ứng được các nhu cầu thu gom rác, vận chuyển rác & ép rác.

 

THÙNG XE

THÙNG LỬNG THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÙNG MUI BẠT THÙNG XE CHUYÊN DÙNG
Xe 6,2 Tấn – FC9JLSW Xe 4,7 Tấn – WU342L – Thùng Kín Xe 9 Tấn –  FG8JPSL Bồn xăng dầu – WU342L-NKMTJD3
Xe 9 Tấn – FG8JPSB-TV1 Xe 6,2 Tấn – FC9JLSW Xe 6,2 Tấn – FC9JJSW Xe 5 Tấn – WU342L
Xe 9 Tấn – FG8JPSL Xe 9 Tấn – FG8JPSB-TV1 Xe 6,2 Tấn- FC9JLSW Ép rác – FC9JESW
Xe 16 Tấn – FL8JTSA  Xe 9 Tân – FG8JPSL Xe 9 Tấn – FGSJPSB Ép rác – WU342L-NKMRHD3
Xe 16 Tấn – FL8JTSL  Xe 3,9 Tấn – WU352L-NKMRJD3 Xe 16 Tấn- FL8JTSA Tải cẩu – XZU720L-HKFRL3
Xe 16 Tấn – FM8JNSA  Xe 1,9 Tấn – XZU650L-HBMMK3 Xe 16 Tấn – FL8JTSL Tải cẩu 16 Tấn – FL8JTSA
Xe 5 Tấn – WU342L-NKMTJD3  Xe 3,7 Tấn – XZU720 Xe 3,5 Tấn – WU352L – NKMQHD3 Xe 4,9 Tấn – XZU730L-HKFTL3
Xe 3,5 Tấn – WU352L-NKMQHD3  Xe 3,5 Tấn – XZU720L – Đông Lạnh Xe 4,9 Tấn – XZU 730  
Xe 4,5 Tấn – WU352L-NKMRJD3  Xe 4,6 Tấn – XZU730 – Thùng Bảo Ôn Xe 3,7 Tấn – XZU720L-HKFRL3  
Xe 1,9 Tấn – XZU650L-HBMMK3   Xe 16 Tấn – Mui bạt Nhôm – FL8JTSA  
Xe 4,2 Tấn – XZU720L-HKFRL3    Xe 16 Tấn – Mui bạt Nhôm – FL8JTSL  
Phản hồi từ Facebook