Hình ảnh Thùng xe tưới nước

Thùng xe tưới nước

Tổng tải trọng (KG):
Tải trọng (KG):
KT tổng thể (mm):
KT Lọt lòng (mm):
Thể tích (m3):
Share Button

Chi tiết Thùng xe tưới nước

Chuyên thiết kế đóng mới thùng xe tải, cải tạo, sửa chữa thùng xe tải ; Đóng thùng mui kín inox, thùng kín composite, thùng đông lạnh, thùng chuyên dụng gác cẩu gác bồn, thùng ben….

 

THÙNG LỬNG THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÙNG MUI BẠT THÙNG XE CHUYÊN DÙNG
Xe 6,2 Tấn – FC9JLSW Xe 4,7 Tấn – WU342L – Thùng Kín Xe 9 Tấn –  FG8JPSL Bồn xăng dầu – WU342L-NKMTJD3
Xe 9 Tấn – FG8JPSB-TV1 Xe 6,2 Tấn – FC9JLSW Xe 6,2 Tấn – FC9JJSW Xe 5 Tấn – WU342L
Xe 9 Tấn – FG8JPSL Xe 9 Tấn – FG8JPSB-TV1 Xe 6,2 Tấn- FC9JLSW Ép rác – FC9JESW
Xe 16 Tấn – FL8JTSA  Xe 9 Tân – FG8JPSL Xe 9 Tấn – FGSJPSB Ép rác – WU342L-NKMRHD3
Xe 16 Tấn – FL8JTSL  Xe 3,9 Tấn – WU352L-NKMRJD3 Xe 16 Tấn- FL8JTSA Tải cẩu – XZU720L-HKFRL3
Xe 16 Tấn – FM8JNSA  Xe 1,9 Tấn – XZU650L-HBMMK3 Xe 16 Tấn – FL8JTSL Tải cẩu 16 Tấn – FL8JTSA
Xe 5 Tấn – WU342L-NKMTJD3  Xe 3,7 Tấn – XZU720 Xe 3,5 Tấn – WU352L – NKMQHD3 Xe 4,9 Tấn – XZU730L-HKFTL3
Xe 3,5 Tấn – WU352L-NKMQHD3  Xe 3,5 Tấn – XZU720L – Đông Lạnh Xe 4,9 Tấn – XZU 730  
Xe 4,5 Tấn – WU352L-NKMRJD3  Xe 4,6 Tấn – XZU730 – Thùng Bảo Ôn Xe 3,7 Tấn – XZU720L-HKFRL3  
Xe 1,9 Tấn – XZU650L-HBMMK3   Xe 16 Tấn – Mui bạt Nhôm – FL8JTSA  
Xe 4,2 Tấn – XZU720L-HKFRL3    Xe 16 Tấn – Mui bạt Nhôm – FL8JTSL  

 

Phản hồi từ Facebook